Narfovi trenerji smo nekdanji uspešni tekmovalci
ali dolgoletni Narfovi plavalci, ki smo uspešno
zaključili program usposabljanja.
Vsi smo registrirani vaditelji, učitelji ali trenerji
plavanja pri Plavalni zvezi Slovenije.

Kliknite na sliko za trenerjevo stran

Tomaž Majdič

Tomaž Majdič

vodja šole, trener plavanja

Simona Dolinar Majdič

Simona Dolinar Majdič

trenerka plavanja

Grega Dolinar

Grega Dolinar

učitelj plavanja

Klemen Breskvar

Klemen Breskvar

učitelj plavanja

Katarina Breskvar

Katarina Breskvar

učiteljica plavanja

Aleks Koštomaj

Aleks Koštomaj

učitelj plavanja

Blaž Lušina

Blaž Lušina

učitelj plavanja

Tihomir Anžur

Tihomir Anžur

učitelj plavanja

Martin Bole

Martin Bole

učitelj plavanja

Lara Ule

Lara Ule

učiteljica plavanja

Matej Novoselec

Matej Novoselec

učitelj plavanja

Martin Čučkin

Martin Čučkin

učitelj plavanja

Anže Mramor

Anže Mramor

učitelj plavanja

Andraž Tomšič

Andraž Tomšič

učitelj plavanja

Izak Kreuh

Izak Kreuh

učitelj plavanja

Urša Dimnik

Urša Dimnik

učiteljica plavanja

Urška Zagorc

Urška Zagorc

učiteljica plavanja

Strokovno mnenje

Plavalna šola Narf sodi med najboljše izvajalce športnih netekmovalnih programov v Sloveniji. Ustanovitelja in vodji šole, Franci in Jasmina Lopatič, sta skozi več kot 20 let delovanja na podlagi bogatih pedagoških izkušenj razvila edinstven sistem kakovosti s posebnim poudarkom na načrtnem individualnem pristopu do vadečih, kar zanje predstavlja posebno izkušnjo učenja plavanja. Takšen sistem temelji na visoko kakovostnih in motiviranih učiteljih plavanja, ki so večinoma univerzitetni učitelji in bodoči učitelji športne vzgoje, stalno pa so deležni dodatnih strokovnih usposabljanj.

Prav skrb za stalno izboljševanje kakovosti dela in inovativni didaktični pristopi na podlagi refleksij poučevanja so značilnosti, ki ohranjajo njihovo konkurenčno prednost pred podobnimi ponudniki. Zato plavalno šolo Narf z veseljem predstavljamo študentom Fakultete za šport kot primer dobre prakse tovrstnih športnih storitev.

prof. dr. Gregor Jurak, profesor na Fakulteti za šport