Narfovi trenerji smo nekdanji uspešni tekmovalci
ali dolgoletni Narfovi plavalci, ki smo uspešno
zaključili program usposabljanja.
Vsi smo registrirani vaditelji, učitelji ali trenerji
plavanja pri Plavalni zvezi Slovenije.

Kliknite na sliko za trenerjevo stran

Franci Lopatič

Franci Lopatič

vodja šole, trener plavanja

Jasmina Primožič Lopatič

Jasmina Primožič Lopatič

pedagoški vodja

Borut Dežman

Borut Dežman

trener plavanja

Tomaž Majdič

Tomaž Majdič

trener plavanja

Uroš Glavan

Uroš Glavan

učitelj plavanja

Luka Rus

Luka Rus

vaditelj plavanja

Simona Dolinar Majdič

Simona Dolinar Majdič

trenerka plavanja

Grega Dolinar

Grega Dolinar

učitelj plavanja

Špela Purkart

Špela Purkart

vaditeljica plavanja

Klemen Breskvar

Klemen Breskvar

vaditelj plavanja

Blaž Lušina

Blaž Lušina

učitelj plavanja

Aleks Koštomaj

Aleks Koštomaj

učitelj plavanja

Iva Kukovica

Iva Kukovica

vaditeljica plavanja

Martin Bole

Martin Bole

vaditelj plavanja

Urša Dimnik

Urša Dimnik

vaditeljica plavanja

Tajda Doupona

Tajda Doupona

vaditeljica plavanja

Matej Zlatnar

Matej Zlatnar

vaditelj plavanja

Tihomir Anžur

Tihomir Anžur

učitelj plavanja

Špela Bohinc

Špela Bohinc

vaditeljica plavanja

Jan Zlatnar

Jan Zlatnar

vaditelj plavanja

Urška Zagorc

Urška Zagorc

vaditeljica plavanja

Strokovno mnenje

Plavalna šola Narf sodi med najboljše izvajalce športnih netekmovalnih programov v Sloveniji. Ustanovitelja in vodji šole, Franci in Jasmina Lopatič, sta skozi več kot 20 let delovanja na podlagi bogatih pedagoških izkušenj razvila edinstven sistem kakovosti s posebnim poudarkom na načrtnem individualnem pristopu do vadečih, kar zanje predstavlja posebno izkušnjo učenja plavanja. Takšen sistem temelji na visoko kakovostnih in motiviranih učiteljih plavanja, ki so večinoma univerzitetni učitelji in bodoči učitelji športne vzgoje, stalno pa so deležni dodatnih strokovnih usposabljanj.

Prav skrb za stalno izboljševanje kakovosti dela in inovativni didaktični pristopi na podlagi refleksij poučevanja so značilnosti, ki ohranjajo njihovo konkurenčno prednost pred podobnimi ponudniki. Zato plavalno šolo Narf z veseljem predstavljamo študentom Fakultete za šport kot primer dobre prakse tovrstnih športnih storitev.

prof. dr. Gregor Jurak, profesor na Fakulteti za šport