Jasmina Primožič Lopatič

Jasmina Primožič Lopatič

pedagoški vodja

Po poklicu je psihologinja. Za sabo ima nekaj klinične prakse in precej pedagoškega dela na Gimnaziji Bežigrad. Njeno posebno strokovno področje so bile potrebe nadarjenih otrok in mladostnikov. Nekaj let je poglabljala znanje na področju vedenjske in kognitivne psihologije, ki ji pomaga pri razvoju Narfovega programa. V plavalni šoli Narf nastopa v vlogi koordinatorice dela trenerjev in vodje pedagoškega dela programa. Pri razvoju Narfove plavalne šole je z duhom in energijo prisotna že od ustanovitve 1991. leta, formalno pa je njena pedagoška vodja že več kot 20 let. Verjame v pravilno usmerjenost programa, ki omogoča, da se s plavanjem lahko ukvarja veliko število otrok. Hkrati se ti lahko srečujejo s plavalnimi vzorniki, ki so kljub svoji bleščeči športni preteklosti povsem dostopni zemljani, dobro podkovani v pedagoškem delu.